donderdag 1 april 2021

Trots

 1 april 2021, geen grapje


Als schoolleider ben ik trots! 

Trots op de vorderingen van ons prachtige, nieuwe school in deze moeilijke,    wereldse crisis waarin we ons bevinden. Het bouwteam werkt kei en kei hard door aan ons gebouw en het gaat als een speer.

Trots op het schoolteam, wat zich het afgelopen jaar heeft kunnen bezig houden met kwalitatief goed en gedegen thuis onderwijs. Waarbij er vanuit kansen is gewerkt met alle kinderen en ouders. Waarbij onze educatieve partner; In 't Park,  heeft kunnen ondersteunen bij de noodopvang aan kinderen. 

Trots op de leerlingen en ouders, die met volle overgave bezig zijn geweest om thuisonderwijs te realiseren en thuis alles te managen. 


Trots dat wij ons, sinds maart 2021 als school gecertificeerd PBS school mogen noemen. 

Trots dat leerlingen op 't Schrijverke hardop zeggen; "we hebben geen regels op school maar we hebben verwachtingen waar we ons aan kunnen houden". 

Trots dat ons KIDSTEAM, binnen alle mogelijkheden, een feestdag weet te organiseren om te vieren dat we gecertificeerd PBS school zijn. Zij zien wat wel kan en krijgen hier op school de ruimte voor!

Trots dat het bouwteam onder leiding van; Sors, Muller Bouw, Hoppenbrouwers en Schrijvers, de kinderen en de leerkrachten weer uitnodigen. Zij nemen leerlingen trots mee in het leren van alle bouwfases waarin de school zich begeeft en delen hun expertise en kennis. Zij willen de leerlingen belangrijke levenslessen meegeven, omdat de situatie zich daartoe leent. Hoe prachtig is het, dat leerlingen in hun eigen schoolgebouw bijvoorbeeld kunnen leren hoe leidingwerk wordt aangelegd en waartoe dit dient. 

Trots op het feit dat, door alle omstandigheden, de kinderen en de teams keuzes maken over het nieuwe interieur van de school en de inrichting van de klassen.

Trots op de ouderraad en de medezeggenschapsraad, die ons blijven steunen en met ons sparren over wat kan en wat niet kan in deze moeilijke tijd. 

Trots op de buren van de school die zo enthousiast zijn en blijven over de vormgeving van het nieuwe Schrijverke. Die de 'overlast' voor lief nemen en blij zijn met onze plannen voor het educatiepark. 

Trots op onze nieuwe educatieve partner; In 't Park, die peuterwerk en buitenschoolse opvang realiseren en met ons samenwerken aan een doorgaande lijn voor kinderen van 2 tot 12 jaar. 

Trots op dorpsgenoten die belangeloos attenties maken voor leerlingen en teamgenoten, 

Trots op de dorpsraad en andere Herpse partners, die ondersteuning blijven aanbieden en verbinding blijven zoeken met school.

Trots op U, dat u de tijd hebt genomen om dit bericht te lezen. 't Schrijverke is in de zomer van 2021 klaar! 

Wij verheugen ons op ons nieuwe gebouw en het prachtige park waarin wij onderwijs mogen geven. 

zaterdag 31 oktober 2020

The show must go on......

Beste lezer,

We maken een lastige tijd door allemaal. 
Covid-19 maakt ons leven erg lastig momenteel. We hebben te maken met een levensbedreigend virus, die de hele wereld bezig houdt. 

Een korte terugblik....

De school werd in maart dichtgedaan door de overheid. Binnen 24 uur zette het team van 't Schrijverke (digitaal) onderwijs op afstand op en konden alle leerlingen en ouders in contact treden met leerkrachten/school. Noodopvang op locatie Wassenbergstraat werd geregeld, waarbij er voor sommige leerkrachten een dubbeltaak op hun schouders terecht kwam. Een aantal collega's werden ziek en werkte toch vanuit thuis door. Het gehele team werkte zich een slag in de rondte om onderwijs en opvang aan de leerlingen zo goed mogelijk te realiseren. En dat is gelukt! 

Er was ook angst...bij velen.

Ondertussen werd er op de Wassenbergstraat ingepakt, uitgezocht, opgeruimd en weggegooid. De voorbereiding voor de verhuizing naar de Dries (tijdelijke locatie) moest gewoon doorgaan, want in juli moesten we verhuizen. Hoe we het deden? goeie vraag. We deden het gewoon! Niet lullen maar poetsen zeggen Brabanders en dat bleek. The show must go on....

Er moesten dagelijks veel beslissingen genomen worden en protocollen en richtlijnen veranderde wekelijks. De overheid stuurde week na week de richtlijnen bij en wij voerde ze door. Sommige zaken moesten wel doorgaan maar er werden vele eisen aan school gesteld. 

Voor de zomer konden we het tijdelijke gebouw op de Dries inrichten voor schooljaar 2020-2021. 

En dan nu....

Na de zomer moesten we starten zonder ouders, alleen met leerlingen. Dat was erg onlogisch en zeker niet zoals wij het wilde, maar wel zeer noodzakelijk. Het virus was op zijn terugkeer en liet ons geen andere keuze dan streng te handelen. Covid-19 trof ook als school ons. 

In september zagen we het aantal Covid-19 patiënten oplopen en we moesten ons voorbereiden op wat er zou komen. Maar ondertussen waren wel de vergunningen voor de nieuwbouw van de school afgegeven en ondertekenen alle partijen de overeenkomsten die nodig zijn om de nieuwe school te kunnen bouwen. The show must go on...

We praten ondertussen met het team en de leerlingen over de start van de nieuwbouw. Het is normaal dat een 'eerste steen' wordt gelegd en dat dit feestelijk wordt gedaan. We willen de leerlingen toch zo goed mogelijk te betrekken bij de bouw van hun nieuwe school, ondanks Covid-19. Ze meenemen in de ontwikkeling en bouwaspecten zoals; fundering, elektra, water, luchtzuivering en noem maar op wat leerlingen allemaal kunnen leren van zo'n nieuwbouwtraject.

Hoe kunnen we ludiek zijn en toch rekening houden met een moordend virus in deze tijd? The show must go on...

Aan tafel met alle uitvoerders maak ik dit onderwerp bespreekbaar. De eerste steenlegging; hoe gaan we dit doen? Hoe betrekken jullie, (de aannemers van iedere bedrijfstak)  vanuit jullie 'vak', de leerlingen in het bouwproces? Wat willen jullie de leerlingen leren? Hoe wil je de leerlingen misschien wel enthousiasmeren voor jullie vakgebied? Allemaal vragen die wij in deze Wij-land omgeving mee kunnen nemen omdat dit mooie kansen zijn. Kansen die we moeten benutten omdat ze voor ons liggen.

De aannemers steken de hoofden bij elkaar en besluiten voor alle leerlingen een bouwhelm te laten maken. Hiermee is in mijn ogen de eerste stap gezet (de fundering), om leerlingen door het jaar heen uit te nodigen op de bouwplaats. Gericht uit te nodigen om ze dingen te leren. 

- Hoe worden de kranen eigenlijk aangesloten? 

- Hoe wordt de elektra gelegd? 

- Wat doet de elektra? 

- Hoe wordt er gebouwd en welke keuze moeten er worden gemaakt? 

Allemaal vragen die voor de bedrijven dagelijkse kost is maar voor leerlingen een wereld van ontdekking kan worden. Ik nodig dan ook bij deze alle bedrijven nogmaals uit om de groepen 1 tot en met 8 regelmatig uit te nodigen op de bouw, om ze in de praktijk zaken van hun eigen vak te leren. Enthousiasmeer de leerlingen voor jullie vak.


Op woensdag 28 oktober vertrokken alle leerlingen samen met de Peuters van; In Het Park naar de bouwplaats. Daar zijn wethouder: Kees van Geffen en namens Optimus: Michel van den Berg, op onze uitnodiging, aanwezig om het eerste beton te storten voor de fundering van het nieuwe Schrijverke. 


De leerlingen worden ontvangen door alle betrokken aannemers en krijgen hun eigen blauwe bouwhelm. Ze mogen om de fundering gaan staan en dit bijzondere moment van dichtbij meemaken. Zij leren waarom de fundering het belangrijkste en eerste onderdeel van de bouw is. Sommige groep   8-ers waren zelfs een beetje teleurgesteld dat zij het beton niet mochten storten. Zij vonden dat zij dat zelf ook heel goed zouden kunnen! 

En zo delen we samen toch een heel klein feestmomentje met de leerlingen. Omroep Walraven heeft een filmrapportage gemaakt van dit moment en dat kunt u binnenkort bekijken.


Bedankt voor het lezen van de blog.

Blijf gezond!Basisschool 't Schrijverke, Positief Samen!maandag 11 mei 2020

Educatie en ontmoetingspark Schrijverke. Het gaat gebeuren....


Het gaat gebeuren.......


De droom van nieuwbouw, de visie van een educatiepark en de combinatie van onderwijs, spelend leren, ontdekkend en onderzoekend leren, allemaal op één plek.

Het heeft een tijd geduurd maar de plannen zijn klaar. De gemeente Oss moet zich uitspreken over de plannen en daarna kan de bouw beginnen.

Einde dit schooljaar gaat het team en de kinderen van 't Schrijverke zijn intrede nemen in de tijdelijke huisvesting tegenover Herpina. Een jaar in de tijdelijke situatie. Een jaar om de bouw van de school en het park op de voet te volgen. We zijn er klaar voor en we vinden het spannend, leuk spannend.

Eind juni is de tijdelijke huisvesting klaar en begin juli kunnen we verhuizen. Snel daarna zal de sloop beginnen van het gebouw wat u nu nog kent als Schrijverke.

Omroep Walraven heeft een mooie laatste rapportage gemaakt van het schoolgebouw, zoals wij hem nu kennen. Voor het archief en voor een blijvende herinnering aan deze school. Eer aan het gebouw wat ons jaren gediend heeft en wat een veilige plek was voor kinderen om te leren en te groeien. Een plek waar leerkrachten nog 40 jaar achtereen hebben gewerkt, waar we hebben gelachen en waar we leed met elkaar hebben gedeeld.

De Corona crisis in de afgelopen periode heeft ons allen bezig gehouden. Hierdoor kunnen we geen grootst afscheid plannen maar zullen we samen met het huidige team en de kinderen passend en gematigd afscheid nemen van het schoolgebouw.

14 september zal, als alles goed gaat de eerste steen van het nieuwe schoolgebouw worden gelegd.
Als de omstandigheden het toelaten gaan we dit wel wat groter aanpakken maar daarover hoort u later meer.

De plannen voor het educatiepark zijn klaar. Ik ben erg benieuwd wat u er van vindt?

In de speelzaal op school hebben we vanwege de 1,5 meter afstand regeling een teamkamer gemaakt. Hierin hangen alle schetsontwerpen van de nieuwbouw en van het park.

Na 1 juni bent u van harte welkom om eens de school binnen te wandelen om naar de tekeningen en plannen te komen kijken.

Wees welkom, in deze laatste fase van ons schooljaar in het huidige gebouw.
Blijf gezond en zorg goed voor elkaar en voor uzelf.


Met positieve groet,

Patricia Martinus| Directeur Bs 't Schrijverke

vrijdag 13 december 2019

Afkortingen

                                                      VO en TH?

In onderwijsland gebruiken wij, zoals in veel sectoren, honderden afkortingen.


Zo heeft bij ons in het PO (primair onderwijs) het VO de betekenis; Voortgezet Onderwijs. 
Dit zijn wij als onderwijs personeel gewend en wij gebruiken het te pas en te onpas, zonder ons te beseffen dat u, als leek, vaak geen idee hebt waar wij het over hebben. 

Nu wij als school, vanwege de nieuwbouw van onze school, in "bouwland" zijn aangekomen, hebben afkortingen ineens weer een hele andere betekenis. Het VO is nu geen voortgezet onderwijs meer maar; Voorlopig Ontwerp. 

Dus kan ik u vol vreugde mededelen dat het VO en dan niet het voortgezet onderwijs een heel eind klaar is. Het is ontwerp is van Milou Vloet van Elemans/ van den Hork architecten in samenwerking met het voltallige team van 't Schrijverke. Hierbij is onze visie ontworpen door jaren van meedenken door ouders, educatief partners, kinderen en anderen. 
hieronder ziet u de eerste schets van het VO.

De leerling vertegenwoordigers van het Kidsteam hebben ondertussen al meegedacht over de inrichting van het educatiepark om de school heen met de architect.

Ook de TH (tijdelijke huisvesting) is in voorbereiding. Roger Bueters is ingehuurd  in dienst van Sors Adviesgroep om deze voorziening voor te bereiden en daarnaast het bouwproces te coördineren. Sors Adviesgroep is door Optimus ingehuurd om het bouwproces te coördineren. 

Op maandag 2 december hebben wij in 't Slotje samen gezeten met omwonende van de Willgendaal, waar de tijdelijke huisvesting komt en hebben we een goed gesprek gevoerd over de verkeersstroming in en om de tijdelijke school

In januari 2020 zal ik het communicatieplan met u delen en uiteraard zal ik in deze blog de belangrijkste zaken met u blijven delen. 


Voor dit moment wens ik u FF toe, (fijne feestdagen)  een GG (goed & gezellig) uiteinde van 2019 en een PS (positief en spetterend)  2020.


Patricia Martinus
Directeur, Bs 't Schrijverke 

woensdag 13 november 2019

Wat doe je als je wacht?

Wat doe je als je wacht?                                                        


Op Basisschool 't Schrijverke wachten we al een tijdje. We wachten op een nieuw schoolgebouw die de komende 50 jaar gedegen dienst kan doen aan onderwijs aan de Herpse kinderen.

Het proces voorafgaande aan de bouw van een nieuwe school is gestart in schooljaar 2015/2016. De gemeente Oss stelde de vraag aan school om samen met "partners" te onderzoeken of er draagvlak is voor een duurzame samenwerking. Denkende aan; kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang. Maar denk ook aan; sportclubs, verenigingen, organisaties in en om het dorp. 

Dus wij gaan enthousiast door en wachten niet af....

Aan tafel met; kinderopvang Op de Boerderij, buitenschools net, peuterwerk Oss en de Schaepskooi waren wij het snel eens; wij zouden graag en veelvuldig met elkaar willen samenwerken als het gaat om educatie en ontmoeten, maar we vonden het niet nodig daarvoor onder één dak te huisvesten om dit succesvol te maken. 

Dus wij gaan enthousiast door en wachten niet af....

We organiseerde een ontmoetingsdag op de nationale burendag in september, waarbij we alle educatiepartners in Herpen uitnodigde om zichzelf te presenteren aan kinderen en ouders. Doel: herontdekken wat er in Herpen aan keuze is als het gaat om educatie aan kinderen. Het bleek een zeer geslaagde dag, waardoor de organisaties en verenigingen zich uitspraken om de onderlinge samenwerking te intensiveren voor en met kinderen.

Vanuit burendag gaven we de samenwerking een naam: geen eiland maar WIJ-land. 

Dus wij gaan enthousiast door en wachten niet af....

Team 't Schrijverke, Op de boerderij en de Schaepskooi namen het voortouw en organiseerde verschillende WIJ-land avonden voor educatief partners. Zij schreven gezamenlijk een visie/missie stuk ter verantwoording aan de gemeente Oss.

Team 't Schrijverke onderzocht ondertussen wat de schoolpopulatie en het dorp nodig denken te hebben om toekomstgericht onderwijs in te richten. Ouders, kinderen en leerkrachten spraken zich uit tijdens droomsessie avonden en er ontstond een nieuwe visie en missie voor de school.  Onderzoekend en ontwerpend leren bleekt goed te passen in het toekomstbeeld van de ouders, kinderen en leerkrachten in een natuurrijke, groene, leerzame en uitdagende omgeving in het prachtig gelegen Herpen. Als team starten wij met de methode; Blink geïntegreerd waarbij wij het onderzoekend en ontwerpend leren kunnen toepassen. We leren kinderen te onderzoeken, te ontdekken en te ontwerpen.

Maar ja, krijgen we nu een nieuwe school? of wordt het gebouw gerenoveerd? Onderzoek wees uit dat nieuwbouw de enige optie is voor 't Schrijverke. 
   Dus wij gaan enthousiast door en wachten niet af....

We gingen, samen met de gemeente Oss, op zoek naar een locatie voor de nieuwbouw van 't Schrijverke die geschikt is voor de hernieuwde visie. We zochten tussen de A50 en de geitenboeren naar een mogelijkheid. De school moet, volgens de richtlijnen van de GGD, minimaal 300 meter van de A50 afliggen i.v.m. fijnstof en minimaal 800 meter van de grootste geitenboer. Daar lag een heuse uitdaging. 

Er kwamen veel locaties over tafel maar eentje stond met stip op één; een weiland naast voetbalclub Herpinia. Een weiland waar wij, geheel volgens visie een WIJ-land konden bouwen met een toekomstgerichte visie. Helaas weten we inmiddels allemaal dat niet helemaal gelukt is. Iets met gas. 

De huidige locatie van de school bleef over als enige mogelijkheid voor de nieuwe school. Een WIJ-land in een woonwijk!  Even schakelen en zoeken naar mogelijkheden om de goed ontworpen visie door te zetten met de (beperkte) mogelijkheden van de huidige locatie, dat was de volgende uitdaging. 
Dat is waar onderwijs goed in is, schakelen en aanpassen aan de huidige situatie.
Het weiland werd een educatiepark waarin de school zijn omgeving onderzoekend en ontwerpend kan gaan inrichten. Het dorp kan gebruik maken van het park, waarbij ontmoeten en leefbaarheid een centrale rol kunnen spelen. Dat is de toekomst voor 't Schrijverke. 

Dus wij gaan enthousiast door en wachten niet af....

Op 19 november aanstaande organiseren wij, samen met de dorpsraad, een avond voor mensen die met kinderen te maken hebben. Auteur; Hans Kaldenbach schrijft een aantal boeken over korte lontjes, omgaan met hangjeugd en pubers. Hij zal in het slotje een interactieve avond verzorgen met het thema;omgaan met jongeren. 


Waar wachten we dan nog op? 

Wij wachten niet, wij gaan ondertussen gestaag verder met het ontwerpen van toekomst gericht onderwijs voor Herpen.


Met vriendelijke groet,

Patricia Martinus
Directeur Basisschool 't Schrijverke Herpen
woensdag 17 april 2019

Het begin van iets moois met een mooie herinnering


Basisschool 't Schrijverke gaat een nieuwe school bouwen!!


We krijgen nieuwbouw op de huidige locatie. Na drie jaar onderzoeken, gespreksvoering en vele overleggen is dan eindelijk de beslissing gevallen. Als directeur ben ik blij met de daadwerkelijke beslissing. Ik heb drie jaar achter de rug waarbij ik, samen met mijn team en velen anderen heb kunnen nadenken over ontmoeten en over de verbintenissen aanhalen in het dorp. 
Ik zat aan tafel met betrokkenen om te onderzoeken, te ontdekken en in te schatten wat er nodig is in dit mooie, natuurrijke dorp. De school en het dorp een hernieuwde verbintenis te geven en daarnaast  een nieuwe vorm van samenwerking opzetten, dat werd al vrij snel een deel van mijn ambitie.

De Herperduinen, waar ik een deel van mijn kindertijd doorbracht. Zwemmen bij de kriekeput, kindervakantiewerk in de Herperduinen, op pad met de kabouters. Het zijn mooie en warme herinneringen uit mijn jeugd. Opgroeien in een natuurrijke omgeving was voor mij van belang vanwege mijn slechte gehoor, een keuze die mijn ouders dankbaar maakte. Nu, 30 jaar later nam ik de baan aan tot schoolleider van deze school met mogelijke nieuwbouw of verbouwing op de agenda. Een uitdaging die me goed past. Ik ben dol op maken, vermaken en bouwen en zie dit dan ook als een mooie kans en leerproces. 

Tijdens deze blog, zal ik u zoveel mogelijk meenemen op reis naar onze nieuwe school, de school die Herpen nog meer aan elkaar weet te verbinden, de school waarbij de omgeving centraal staat voor ontmoeten. Dat is ons doel!


Ik wens u veel leesplezier toe.

Met vriendelijke groet,

Patricia Martinus, directeur Bs 't Schrijverke